KAS GALI ATVYKTI Į LIETUVĄ KARANTINO METU?

Lietuvos piliečiai į Lietuvą yra įleidžiami. 14 dienų karantinas namuose visiems grįžusiems yra privalomas, išskyrus:

  •  ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir neturi COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų, jei darbdavys jiems užtikrina tinkamas trumpesnes nei 14 dienų izoliacijos sąlygas;
  • oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose ir neturinčius COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų.

Užsieniečiams draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus:

  • ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius krovinių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis;
  • asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių;
  • NATO bei  NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius.

Taip pat žiniai: Iki 2020 m. kovo 23 d. 00:00 val. leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo. Po 2020 m. kovo 23 d. 00:00 val. iki karantino pabaigos užsieniečių keleivinis tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją gali būti vykdomas tik geležinkeliu be sustojimų (išskyrus būtinąjį sustojimą, įskaitant ir atvejus tarptautiniams diplomatiniams ir (ar) konsuliniams įsipareigojimams įvykdyti).

Šaltinis: Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijos Karalystėje

Leave a Reply