KAS GALI IŠVYKTI IŠ LIETUVOS KARANTINO METU?

Remiantis Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacija, karantino laikotarpiu Lietuvos Respublikos piliečiams bus leidžiama išvykti iš Lietuvos Respublikos, jei jie pateiks įrodantį dokumentą, kad:

  •  turi deklaruotą gyvenamąją vietą užsienyje arba
  •  vyksta į savo darbo vietą

arba:

  • yra ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse;
  • vykdo komercinius tarptautinius visų rūšių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis;
  •  Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.

Užsienio valstybėje dirbančių Lietuvos piliečių darbo santykius patvirtina:

  • asmens deklaruota gyvenamoji vieta užsienyje (darbų atlikimo valstybėje) arba
  • jų pateikti išsamūs ir visapusiški įrodymai apie egzistuojančius darbo santykius kelionės tikslo valstybėje.  

Tipiniai pavyzdiniai dokumentai, kurie galėtų būti pakankami sprendimui priimti:

  • leidimo dirbti gretimoje užsienio valstybėje kopija;
  • kompetentingų valstybės institucijų sertifikuota Juridinių asmenų registro išrašo kopija;
  • kompetentingos valstybės institucijos išduoto vadovo (direktoriaus) pažymėjimo arba darbo sutarties kopija ir socialinio draudimo pažymėjimo arba kompetentingos valstybės institucijos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo apdraustas socialiniu draudimu, kopija.

Išimtinais atvejais Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas gali leisti asmeniui išvykti. Tam reikėtų kreiptis el. paštu vsat.vadas@vsat.vrm.lt  su argumentuotu prašymu ir pateikti visus pagrindimui reikalingus dokumentus.

Užsieniečiams nėra draudžiama išvykti iš Lietuvos.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijos Karalystėje

Leave a Reply