LIETUVOS INSTITUCIJŲ KONTAKTAI

 • Koronaviruso karštoji linija 1808, +370 37 367 963 (skambinant iš užsienio)

Paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1808, gyventojas galės pasirinkti pageidaujamą konsultaciją dėl sveikatos priežiūros ir prevencijos priemonių, nedarbingumo gavimo, darbo teisės ir ginčų, viešosios tvarkos, karantino sąlygų pažeidimų,  informacijos keliaujantiems asmenims.

Be to, svarbu, kad koronaviruso karštoji linija yra pritaikyta ir klausos negalią turintiems žmonėms. Jie, kaip ir visi kiti asmenys, keliavę užsienyje ar turėję sąlytį su patvirtintu ar tikėtinu ligos atveju, per 14 dienų laikotarpiu pakilus temperatūrai, atsiradus kosuliui ar dusuliui, gali pasinaudoti koronaviruso karštąja linija – užsiregistruoti tyrimui dėl koronaviruso infekcijos mobiliuosiuose punktuose.

Tarpininkaujant gestų kalbos vertėjui ir informavus, kad pagalba reikalinga turinčiajam klausos negalią, su juo toliau bus bendraujama trumposiomis SMS žinutėmis. Taigi mobiliųjų punktų darbuotojai iš anksto bus informuoti, kad atvykstantis tirtis žmogus yra kurčias, o jam atvykus į punktą, bus galima užtikrinti tiek jo, tiek punkto darbuotojų saugumą ir tinkamai paimti ėminį koronaviruso infekcijai nustatyti.

 • Oro uostų klausimai (Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai) 8 612 44 442
 • Viešosios tvarkos, policijos veiklos klausimai (Lietuvos policija) 8 700 60 000, info@policija.lt
 • Kelionių rekomendacijų klausimai (Užsienio reikalų ministerija) +370 5 236 2444 

Klausimai, skirti diplomatinėms atstovybėms, turėtų būti siunčiami konkrečios diplomatinės atstovybės el. pašto adresu: amb.no@urm.lt (ambasada Norvegijoje)

Išvykti leidžiama tik tiems Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie dirba užsienyje ar pateikia dokumentus apie užsienio šalyje deklaruotą gyvenamąją vietą.

Ypatingais ir išimtiniais atvejais (pvz. numatyta ir tikrai įvyksianti operacija užsienyje, kitas būtinas gydymas, artimojo laidotuvės ir pan.) gali būti suteikiamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado ar jo įgalioto asmens leidimas. Tada su argumentuotu prašymu reiktų kreiptis el. paštu vsat.vadas@vsat.vrm.lt ir pateikti visus situaciją pagrindžiančius dokumentus. Gautą ir išsaugotą atsakymą reikia pareigūnams pateikti pasienio kontrolės punkte.

 • Darbo teisės, Darbo kodekso, darbo ginčų, atostogų, atleidimo iš dabo ir kiti klausimai (Valstybinė darbo inspekcija) (8 5) 213 9772, info@vdi.lt
 • Socialinio draudimo, išmokų, pensijų, nedarbingumo ir kiti klausimai (Sodros informacijos centras) 1883, (8 5) 250 0883, info@sodra.lt

KONSULTACIJOS ĮSTAIGŲ DARBO VALANDOMIS, JEIGU NENURODYTA KITAIP

 • Transporto ir susisiekimo klausimai karantino metu (Susisiekimo ministerija) (8 5) 261 2363, sumin@sumin.lt
 • Vartotojų teisių klausimai, klausimai dėl atšauktų renginių ir kelionių (Valstybinė  vartotojų teisių apsaugos tarnyba) 8 659 37 569, 8 659 63 543, 8 659 93 678 arba 8 659 71 837 (dėl skrydžių), tarnyba@vvtat.lt
 • Mokestiniai klausimai (Valstybinė mokesčių inspekcija) 1882, vmi@vmi.lt
 • Su mokesčiais verslui ir gyventojams susiję klausimai (Finansų ministerija) rsvo@finmin.lt
 • Konsultacijos verslo klausimais (Ekonomikos ir inovacijų ministerija) verslui@eimin.lt

Karantino metu Lietuvoje pastebėję pažeidimus skambinkite 112

Nuo šiol visą oficialią informaciją apie koronavirusą (COVID-19) ir karantiną, taip pat nurodymus ir rekomendacijas visiems gyvenimo atvejams galima rasti interneto svetainėje www.koronastop.lt. Tai vienintelis pagrindinis interneto adresas, kurį reikia įsiminti, kad nebūtumėte suklaidinti melagingų naujienų skleidėjų ar internetinių sukčių.

Šaltinis: LR Vyriausybė

Leave a Reply