APIE NORVEGIJOS VALDŽIOS PARAMĄ VERSLUI

Nuo balandžio 18 d. ryto pradėjo veikti Norvegijos mokesčių administracijos (Skatteetaten) administruojamas internetinis portalas, kuriame Norvegijoje registruotos įmonės gali pateikti paraiškas kompensacijoms gauti dėl patirtų nuostolių, kurie atsirado valstybei pritaikius koronaviruso užkardymo priemones. Dėl kompensacijų gali kreiptis įmonės, kurios buvo priverstos sustabdyti savo veiklą arba patyrė ženklius finansinius nuostolius.

Per stebėtinai trumpą trijų savaičių laikotarpį buvo įgyvendintas vienas ambicingiausių Norvegijos viešojo sektoriaus IT projektų, sukurta sistema, kuri tvarko paraiškas ir mokėjimus. Skaičiuojama, kad projekto realizavimui išleista apie 70 mln. NOK. Tarp pagrindinių priežasčių, kodėl pavyko per tokį trumpą laiką įgyvendinti šį projektą įvardinama – sutrumpintos sprendimų priėmimo procedūros taikant sklandų patikros mechanizmą, geras bendradarbiavimas su finansinų sektoriumi, Skaitmenizacijos bei Finansų ministerija. Prie projekto prisidėti buvo pakviesti patyrę IT specialistai, kurie padėjo pritaikyti jau esamus sprendimus dabartinės sistemos sukūrimui.

Dėl pateiktų paraiškų didžiąja dalimi priimamas automatizuotas sprendimas, kuris gaunamas per keletą minučių. Jeigu sprendimas teigiamas, pinigai atkeliauja į įmonės sąskaitą per 2-3 dienas. Atskairais atvejais, jeigu kyla klausimų dėl paraiškos, svarstymas gali užtrukti iki trijų savaičių.

Iki antradienio vakaro Norvegijos mokesčių administracija gavo apie 12,416 prašymų ir jau buvo realizuotos pirmosios išmokos. 

Sukurtos platformos pagalba per artimiausių trijų mėnesių laikotarpį valdžia ketina išdalinti apie 50 mlrd. NOK verslui, kaip kompensacijas už pajamų praradimą kovo, balandžio ir gegužės mėn. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo Mokesčių administracija teigia vykdysianti griežtą patikrą tiek automatizuotu, tiek rankiniu būdu. Jeigu bus nustatyta, kad pateikta klaidinga informacija, Norvegijos mokesčių administracija gali pareikalauti grąžinti išmokėtas lėšas sumokant 30 ar 60 proc. nuo išmokėtos sumos siekiančią baudą. Rimti atvejai bus perduodami policijai.

Paraiškos formą galima rasti paspaudus čią nuorodą: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/skatteetaten/klage-pa-vedtak—tilskudd/

Pagrindiniai kompensacijos grynaisiais schemos aspektai:

* Kompensacija padengs neišvengiamas fiksuotas išlaidas įmonėms: patalpų nuomą, elektros išlaidas (tame tarpe ir šildymo), renovaciją, vandentiekio išlaidas, automobilių nuomą, transporto ir inventoriaus išlaidas, taip pat tokias paslaugas kaip buhalterija, auditas, elektroninės komunikacijos išlaidos, draudimas ir kita.

* Schema bus taikoma įmonėms, kurios lyginant su 2019 m. analogišku laikotarpiu patyrė bent 30 proc. pajamų nuosmūkį (20 proc. kovo mėn.) dėl koronaviruso užkardymo priemonių, kurių ėmėsi valstybė.

* schema pirmiausia bus taikoma kovo, balandžio ir gegužės mėn.

* Įmonėms, kurios buvo priverstos užsidaryti valstybė kompensuos iki 90 proc. neišvengiamų mėnesinių išlaidų. Joms nebus taikomi jokie atskaitymai.

* įmonėms, kurios neužsidarė, tačiau patyrė 30 proc. ar didesnį pajamų sumažėjimą gaus kompensaciją, kuri lygi: pajamų sumažėjias x (fiksuotos pajamos – 10,000 NOK atskaitymas) x 80 proc. koeficiento

* minimali kompensacijos suma 5,000 NOK. Maksimali kompensacijos suma vienai įmonei 30 mln. NOK per mėnesį už reguliarus mokėjimus ir 80 mln NOK kaip bendra išmoka.

* tai pačiai grupei priklausančios įmonės, kai bendra paraiškų kompensacijai gauti suma viršyja 30 mln. NOK, turi pateikti vieną prašymą.

* schema bus pritaikyta visoms Norvegijoje registruotoms įmonėms, išskyrus finansinį sektorių, elektros ir vandens tiekimo ir paskirstymo įmones, naftos ir dujų gavybos įmones, taip pat privačius darželius, aviainijas, darbuotojų neturinčias įmones, įmones kurios nevykdo veiklos ar kurioms yra pradėtos bankroto procedūros.

* visa informacija kas ir kiek gavo paramos ir kaip buvo atlikti skaičiavimai bus skelbiama viešai.

* paraiškų teikėjai kompensacijoms gauti yra raginami susilaikyti nuo dividendų ir bonusų išmokėjimo.

* Pasiūlymas dėl kompensacijų shemos buvo pateiktas Stortingui balandžio 3 d., schema pradėta taikyti nuo balandžio 20 d. Finansų ministerijos skaičiavimu kompensacijų schema turėtų kainuoti valstybei apie 20 mlrd. NOK per mėnesį.

Leave a Reply