MOKYKLŲ IR SFO ( UŽKLASINĖS VEIKLOS CENTRŲ) KASDIENĖ TVARKA 1-4 kl. MOKINIAMS

Įrašas norvegų kalba, tačiau galima pasirinkti lietuvių kalbos subtitrus

Balandžio 27 d. atidaromos mokyklos 1 – 4 kl. mokiniams. Nors kai kas išliks taip pat, kasdienė tvarka mokiniams bus šiek tiek kitokia. Naudojant geras apsaugos nuo infekcijos priemones, bus saugu vėl grįžti į mokyklą. 

 Vyriausybės rekomendacijos dėl mokyklų atidarymo : 

1. Sergantys asmenys negali būti mokykloje/SFO 

2. Gera higiena 

3. Sumažėjęs žmonių kontaktų dažnis 

Švietimo skyrius parengė gaires, kurių yra privaloma laikytis atidarant pradines mokyklas ir SFO. Jos bus atnaujinamos keičiantis valstybiniams nurodymams ir norminiams teisės aktams. 

Tokia tvarka bus mokyklose/SFO: 

Darbo laikas 

SFO dirbs pagal savivaldybės ir vietinius nutarimus. Mokyklose bus įprastas mokymo laikas. Įmanoma dienos pradžią mokyloje perkelti iki 15 min. , norint išvengti mokinių susibūrimų ir spūsčių tarp mokomųjų grupių (mokinių grupių) kai kurioms grupėms yra galimybė pradėti pamokas 15 min. vėliau.

 Pastovios grupės (mokomosios grupės) 

Mokyklos/SFO padalins mokinius ir darbuotojus į pastovias grupes. Pavyzdžiui, viena mokomoji grupė gali būti padalinta pagal normalų mokyklos klasių suskirstymą. Daugeliu atvejų mokyklai ir mokiniams yra geriausia išlaikyti įprastas grupes. Pastovi mokomosios grupės sudėtis yra svarbiausia infekcijos kontrolės priemonė. Šioms grupėms turi būti paskirti pastovūs kabinetai pagal galimybes mokykloje/SFO. 

 Pertrauka 

Mokyklos privalo pritaikyti sąlygas, kad infekcijų kontrolės patarimų mokykloms ir SFO būtų laikomasi per pertraukas ir įvairių užsiėmimų metu. Tai gali reikšti, kad skirtingoms grupėms pertrauka bus skirtingu laiku. 

Rūbinė 

Mokylos turi pritaikyti sąlygas, kad būtų laikomasi patarimų dėl užkrečiamųjų ligų kontrolės mokyklų ir SFO rūbinėse. Tai gali reikšti, kad darbuotojai palydės mokinius grupelėmis į rūbinę. 

Priešpečių dėžutė mokykloje ir SFO 

Visi mokiniai privalo pavalgyti pusryčius prieš ateidami į mokyklą ir SFO. Visi mokiniai privalo su savimi turėti atskirą maisto dėžutę mokykloje ir SFO. Maistpinigiai nebus naudojami tol, kol galioja maisto su savimi pasiėmimo į mokyklą tvarka. SFO maistas nebus gaminamas. Suaugusiųjų resursai SFO turi būti naudojami pirmiausiai grupių dydžių reikalavimams išpildyti, o ne maisto gamybai ir tvarkymui. 

Mokykla lauke/ užsiėmimai lauke 

Mokymą/ užsiėmimus lauke dalį dienos organizuoti, jeigu tik leidžia galimybės. Patalpų dizainas gali turėti reikšmės mokinių ir darbuotojų skaičiui vienoje patalpoje. Norint išvengti artimo kontakto tarp mokomųjų grupių, galima padažninti užsiėmimus lauke, jeigu tik galimybės tai leidžia . 

Mokinių atvedimas ir pasiėmimas 

Mokyklos/SFO darbuotojai pasitiks mokinius ir tėvelius lauke. Tai yra daroma norint išvengti per didelio žmonių susibūrimo patalpose. Mokyklos ir SFO privalo informuoti mokinius ir tėvelius apie tai, kur jie turi atvykti. 

Geras ir dažnas rankų plovimas 

Svarbiausios priemonės užkirsti kelią užkrato plitimui yra geras ir dažnas rankų povimas. Visi darbuotojai ir mokiniai privalo plautis rankas kai jie ateina į mokyklą/SFO, prieš ir po valgio, pakosėjus, nusičiaudėjus, po apsilankymo tualete, kai jie eina į ir iš mokyklos pastato ir esant akivaizdžiai nešvarioms rankoms, vadovaujantis valstybiniais patarimais dėl rankų plovimo tvarkos. Ten , kur nėra vandens ir muilo, pavyzdžiui išvykoje, mokyklos /SFO privalo turėti alkoholio pagrindu pagamintų dezinfekcinių skysčių . 

Mokymosi aplinkos pritaikymas 

Mokykla turi pritaikyti mokymosi aplinką viduje ir lauke taip, kad būtų imanoma paisyti būtinų ir realistiškų apsaugos nuo užsikrėtimo taisyklių. Dalis mokymo medžiagos ir žaislų turi būti pašalinta, ypatingai medžiagos, kurias sunku valyti. 

Dažnesnis valymas 

Kruopštus ir dažnas valymas yra svarbus norint užkirsti kelią infekcijai. Pažeidžiamose vietose dažnas valymas yra svarbus. Tokios bedro naudojimo mokymo priemonės kaip kompiuteriai, figūros ir panašūs dalykai panaudojus turi būti nušluostomi. Žaislai SFO privalo būti valomi kasdien. Žaislai, kurių nuvalyti neįmanoma, turi būti pašalinti. 

Lėtinėmis ligomis sergantys vaikai 

Norvegijos vaikų ligų gydytojų sąjunga mano, kad dauguma vaikų, sergančių lėtinėmis ligomis, gali ir turėtų eiti i vaikų darželį ir mokyklą. Tokią situaciją turėtų įvertinti gydantis gydytojas. Daugiau informacijos apie lėtinėmis ligomis sergančio vaiko būklės vertinimą rasite gydytojų sąjungos internetiniame puslapyje. 

Kvėpavimo takų ligų negalavimų turintys mokiniai negali būti mokykloje 

Sergantys arba kvėpavimo takų negalavimų turintys mokiniai ir darbuotojai negali būti mokykloje/SFO. Atsiradus ligos simptomams mokiniai turi būti siunčiami namo arba turi būti paimti kuo greičiau, o išnykus ligos simptomams turi būti namuose dar vieną parą.  Sveiki ir neturintys kvėpavimo takų infekcijos simptomų tėvai gali palydėti ir pasiimti savo vaikus į/iš mokylos/SFO, bet privalo laikytis mokyklos vidaus taisyklių dėl vaikų atvedimo ir paėmimo. Asmenys priklausantys rizikos grupėms turi pasitarti su savo gydytoju ar jie gali eiti į mokyklą/SFO. 

Ar saugu lesiti vaiką į mokyklą?

Daug vaikų ir suaugusiųjų džiaugiasi, kad mokyklos bus vėl atidarytos, bet kai kurie taip pat gali nerimauti dėl infekcijos. Užkrečiamųjų ligų vyriausiasis gydytoja video įraše paaiškina, kaip užsikrečiama virusu ir atsako į klausimus apie mokyklos atidarymą. Įrašas norvegų kalba, tačiau galima pasirinkti lietuvių kalbos subtitrus:

Jeigu turite klausimų dėl praktinių dalykų, susijusių su mokyklos atidarymu, kreipkitės į savo mokyklą. Jeigu turite klausimų dėl vaiko ar Jūsų paties sveikatos, kreipkitės į šeimos gydytoją. 

Šaltinis: Bergeno miesto savivaldybė

Leave a Reply