Palaipsniui atidaromos mokyklos Bergene

Mokyklos Bergene bus atidaromos tokia tvarka:
• 7-ta ir 10-ta klasė yra baigiamosios klasės pradinėje ir pagrindinėje mokykloje, tad joms bus skiriama primenybė. Visi 7-tų ir 10-tų klasių mokiniai į mokyklą pradės eiti antradienį, 2020 m. gegužės 12 d.
• Likusių klasių mokiniai (nuo 5-tos iki 9-os klasės imtinai) pradės nuo ketvirtadienio, 2020 m. gegužės 14 d.
• 1- 4-tų klasių mokiniai, dienos priežiūra bei SFO tęs kaip ir anksčiau.
• Mokyklos, siekdamos laikytis apsaugos nuo infekcinių ligų pagal vyriausybės nurodymus, atsidarys prisitaikydamos ir užtikrindamos pakankamą personalo skaičių bei plotą mokiniams.


Vietinės variacijos mokyklose
Dėl galiojančių apsaugos nuo infekcinių ligų taisyklių ir patarimų gali būti taip, kad kai kuriais atvejais mokykloje nebus pakankamai personalo ar vietos visiems mokyklos mokiniams būti vienu metu. Todėl kiekvienoje mokykloje bus būtina įvertinti vietinę situaciją.

Mokyklos, kuriose nėra pakankamai vietos arba kurios neturi galimybės naudotis alternatyviomis patalpomis, nuo gegužės 14 d. atsidarys tokia tvarka:


• Pirmenybė turi būti skiriama 7-tų ir 10-tų klasių mokiniams, kurie į mokyklą privalo eiti kiekvieną dieną.


• Kiti, 5- 10-tų klasių mokiniai bus mokykloje bent pusę laiko per 14 d. laikotarpį. Tomis dienomis, kai mokykloje pamokų nebus, mokymas bus tęsiamas namuose.


• 5-tų ir 8-tų klasių mokiniai lankys mokyklą dvi dienas per savaitę neporinėmis savaitėmis ir tris dienas porinėmis savaitėmis.


• 6-tų ir 9-tų klasių mokiniai mokyklą lankys dvi dienas per savaitę porinėmis savaitėmis ir tris dienas neporinėmis savaitėmis. Tai reiškia, kad mokyklose, kuriose nėra vietos visų klasių mokiniams vienu metu, 6-tų ir 9-tų klasių mokiniai pradės eiti į mokyklą ketvirtadienį, gegužės 14 d., o 5-tų ir 8-tų klasių mokiniai pradės penktadienį, gegužės 15 d.

Neporinės savaitės yra 1-a, 3-čia, 5-ta ir t.t. Porinės savaitės yra 2-ra, 4-ta, 6-ta ir t.t.
Ne kiekviena mokykla gales pasiūlyti tą patį, dėl to, kad skirtingos mokyklos turi skirtingą naudojamą plotą. Mokyklos dienos trukmė gali skirtis. Tai bus organizuojama pagal Švietimo įstatymą bei Laikiną reglamentą dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo teisės aktų pritaikymo dėl Covid-19 protrūkio.

Naudojimasis alternatyviomis patalpomis
Kiekviena mokykla turi individualiai įvertinti, ar papildomos alternatyvios patalpos yra reikalingos, pagal apsaugos nuo infekcinių ligų taisykles ir patarimus. Patalpas mokyklos vertins savo nuožiūra atsižvelgiant į Švietimo įstatymą bei kitas taisykles. Taip pat reikia atsižvelgti į eismo sąlygas.

Šaltinis: Bergeno miesto savivaldybė

Leave a Reply